Reintegratie Tweede Spoor

reïntegratie tweede spoor
Reintegratiebureau

Reintegratie Tweede Spoor; wat is het en hoe werkt het. Als je geen werk hebt, ziek bent, of je krijgt een uitkering dan heb je een grote kans dat je te maken krijgt met een re-integratie. Maar wat is dat nu reintegratie en hoe werkt het? Loonsanctie vrij!

Veel re-integratietrajecten gaan gepaard met emoties. Emoties over de ontstane situatie en onbegrip over de uitvoering van de Wetverbetering Poortwachter (WvP). Deze laatste is dan ook nog eens onderhavig aan wettelijke veranderingen (modernisering ziektewet) en de visie van de beoordelaar bij het UWV. Een goed en gedegen sparringpartner met betrekking tot de begeleiding biedt dan zeker uitkomst. 

iWorkability kan u van dienst zijn. Vanaf de eerste dag van de ziekmelding tot aan eindewachttijd (EWT) en daaraan voorbijgaand in het geval van Eigenrisicodragerschap (ERD) – Werkgeversaansprakelijkheid (WGA).

De volgende dienstverleningen vallen onder onze services:

✔Realiseren van schadelastbeperking op het gebied van kort- en langdurig ziekteverzuim voor de opdrachtgever;

✔Uitvoeren van een effectief inzetbaarheidsbeleid, gericht op duurzame re-integratie in werk van individuele werknemers vanaf de eerste verzuimdag;

✔Adviseren inzake re-integratietrajecten en de Wet Verbetering poortwachter (WvP) gedurende de verzuimperiode;

✔Ondersteuning bij juridisch kwesties zoals Letselschadetrajecten, conflictsituaties (volgens de Stecr – richtlijn), mediation tussen werkgever en werknemer, bemiddeling tussen arbodienst en diens bedrijfsarts bij onduidelijke advisering of aanvraag second opinion, of met het UWV inzake deskundigenoordelen of het uitvoeren van het sanctiebeleid (loonopschorting of staken loonbetaling) bij het niet meewerken van de werknemer aan zijn re-integratie;

✔Aansturen van Interventiepartijen;

✔Procesbegeleiding bij de uitvoering en invulling van het complete WIA dossier;

✔Bezwaarschriftprocedures jegens het UWV bij loonsanctie of als blijkt dat werknemer als nog volledig en duurzaam arbeidsongeschikt wordt bevonden (IVA);

✔Uitvoeren ERD – WGA scan (kostenbeheersing / schadelastbeheersing).

Neem vandaag nog contact met ons op voor het maken van een afspraak. Een van onze adviseurs staat u graag te woord.

Sustainable Employability